วิธีตุ๋นรังนก

วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang

Step: 1
      นำรังนกมาแช่ในน้ำแร่หรือน้ำบริสุทธิ์ (ครั้งละ 3-5 กรัม)ไม่ควรใช้น้ำประปา เนื่องจากน้ำประปามีคลอรีน ซึ่งจะทำให้สารประโยชน์ในรังนกสูญเสียไป

วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang

Step: 2
     แช่ในน้ำประมาณ 30 - 60 นาที ให้นำคีบดึงขา รังนกทั้ง 2 ข้าง เป็นเส้นๆ เพื่อสะดวกในการตุ๋นรังนก

วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang

Step: 3
     รังนกไทยเยน มีการพองตัวมากกว่า 4 - 6 เท่า เนื่องจากสารประโยชน์จะละลายในน้ำ จึงไม่ควร เปลี่ยนน้ำบ่อย

วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang

Step: 4
     แช่ในน้ำ 4 - 6 ชั่วโมง ให้นำรังนกพร้อมน้ำที่แช่ เทใส่หม้อตุ๋น

วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang

Step: 5
     ใช้ไฟอ่อนในการตุ๋นรังนกประมาณ 2 ชั่วโมง (เคล็ดลับให้สังเกตน้ำรอบหม้อตุ๋น พอน้ำเดือด ตุ๋นต่ออีก 30 นาที)

วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang

Step: 6
      รับประทานช่วงเช้าตอนท้องว่างจะดูดซึม สารอารหารจากรังนกได้ดีที่สุด สามารถเก็บ รักษาในตู้เย็นได้ 5-7 วัน

วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang
วิธีตุ๋นรังนก - Thaiyantang