ทีมงาน ไทย ยู พิ่น ( Thai you pin ) จาก มณฑลเจียงซี ซึ่งมี Ms. YU HONG YAN และ Mr. HU XUE WEN เป็นหัวหน้าทีมงาน มาเยือน บริษัท ไทยเยน เบิร์ดส์เนสท์

                


                 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 61 ที่ผ่านมา ทีมงาน ไทย ยู พิ่น ( Thai you pin ) จาก มณฑลเจียงซี ซึ่งมี Ms. YU HONG YAN และ Mr. HU XUE WEN เป็นหัวหน้าทีมงาน มาเยือน บริษัท ไทยเยน เบิร์ดส์เนสท์         

                ลูกทีมทุกท่านที่มาเยือนนั้น ต่างรู้สึกชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติของบริษัท ไทยเยน เบิร์ดส์เนสท์ และรู้สึกประทับใจกับแนวคิดของทางบริษัทในเรื่องของการ ยึดมั่นในอุดมการณ์ที่จะใช้ของที่มาจากธรรมชาติ 100% และทุกขั้นตอนการผลิตที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง  

                จากนั้นตัวแทนของทีมงาน ไทย ยู พิ่น ได้มอบ ชุดชงชาเซรามิก ที่เป็นของขึ้นชื่อจากมณฑลเจียงซี ไว้เป็นที่ระลึก และกรรมการบริหารของบริษัท ไทยเยน เบิร์ดส์เนสท์ จึงมอบกระเช้ารังนกไทยเยน เบิร์ดเนสท์ ให้เป็นของตอบแทน

( ภาพการเยี่ยมชมโรงงาน )

( ภาพการเยี่ยมชมหน้าร้าน )