เกี่ยวกับเรา:

  เราสามารถพูดได้ว่า รังนกไทยเยนของพวกเรา มีคุณภาพระดับดีเป็นพิเศษ เพราะว่า อย่างแรกคือ รังนกที่เราได้นั้น ไม่ได้เกิดจากนกที่เลี้ยงด้วยอาหาร แต่เป็นนกที่หากินตามธรรมชาติ อาหารที่กินเข้าไปก็จะเป็นของตามธรรมชาติ ทำให้รังนกที่ได้นั้นดีต่อสุขภาพมากกว่า เหตุผลที่สอง คือ ใช้วิธีการคัดขนรังนกแบบโบราณ เป็นภูมิปัญญาไทย ที่ตกทอดมาสู่คนรุ่นหลัง ไม่ใช้วิธีทางเคมี นี่ก็เป็นอีกเหตุผลสำคัญเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รังนกของไทยนั้นมีคุณภาพที่เหนือกว่า นอกจากนี้รังนกไทยของพวกเรานั้น ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างคือ มีเนื้อรังนกที่ค่อนข้างหนา ตุ๋นได้นานกว่า รสชาติที่ได้ก็ดีกว่า และมีสิ่งเจือปนน้อยกว่ารังนกทั่วไป


   รังนกสำเร็จรูปของไทย แท้100% 


   รังนกอบแห้งของไทยแท้100% 

รังนกอบแห้ง เกรด A
รังนกธรรมชาติแท้
รังนกชิ้นยาว